Program Instrumentálního obohacení

Feuersteinův program Instrumentálního obohacení vás učí :

 • vždy pokračovat dál
 • odvaze čelit problémům
 • mít učení rád a brát ho jako dobrodružství
 • vědomě postupovat krok po kroku
 • být otevřený změnám  a umět se na ně adaptovat
 • zvládat zvyšující se náročnost úkolu
 • umět se ohlédnout a ocenit se

Profesor Reuven Feuerstein nabízí cestu jak proces učení a myšlení pozorovat a zdokonalit v každém aspektu. Jeho metoda Instrumentálního obohacení nabízí každému jedinci bez rozdílu možnost zvýšit svoji mentální kapacitu. Teoretická východiska metody jsou více rozvedena zde.

Metoda pomáhá znovu objevit radost ze svých schopností. Úspěch při práci obnovuje pocit  spokojenosti  z vlastních znalostí, zkušeností a z možnosti jejich sdílení. Pomáhá lidem být autentickou osobností, která stojí nohama na zemi v pevné víře ve své možnosti.  Metoda doslova otevírá mysl a umožní vám vidět nové souvislosti a udržet si touhu a odvahu jít dál a postavit si v sobě pocit důvěry ve své schopnosti a zkušenosti. 

Mezi hlavní přínosy metody patří:

 • rozvoj kritického myšlení
 • zvýšení schopnosti abstraktního myšlení a rozvoj řeči
 • schopnost obhájit svůj postoj a názor
 • schopnost klást otázky
 • schopnost vyhledávat souvislosti
 • touha řešit náročnější úkoly
 • schopnost sebereflexe
 • Program Instrumentálního obohacení je rozdělených do dvaceti instrumentů, celkem 550 pracovních listů. Každý z dvaceti instrumentů je zaměřen na specifický kognitivní deficit a současně je určen k získávání mnoha dalších předpokladů učení.  Při práci s metodou se postupuje způsobem papír-tužka na cvičeních, jejichž obtížnost a abstrakce se postupně zvyšují. Každý instrument se zaměřuje na konkrétní kognitivní oblast, jako je analytické vnímání, porovnání, klasifikace, orientace v prostoru a čase atd. Úkoly procvičují verbální, matematické, logické a dokonce i emocionální dovednosti, v závislosti na potřebách klienta. Ten je veden zprostředkovatelem (lektorem), který mu pomáhá rozvíjet strategie pro řešení problémů a analytické myšlení, které pak mohou používat v běžném životě. Pro práci s instrumenty není potřeba žádná specifická předešlá zkušenost. Při práci s Feuersteinovou metodou je kladen důraz na rozvíjení řeči. Lidská řeč je důležitá na všech třech úrovních mentální činnosti. Řeč se při práci s metodou rozvíjí systematicky, aby se obohatila slovní zásoba, ale i schopnost se obsahově a formálně správně vyjadřovat.
 • Metodu v ČR od roku 2000 rozšířila doc. PhDr. Věra Pokorná, která založila Centrum kognitivní edukace – www.cogito-centrum.cz  Lektoři po celém světě jsou vzděláváni v autorizovaných centrech, které řídí International Center for Enhancement of Learning Potenetional (ICELP) icelp.info se sídlem v Jeruzalémě.

doc. PhDr. Věra Pokorná

 • Metoda se vyučuje na Univerzitě Karlově – Katedra psychologie a je rozšířena i do řady škol jako samostatný učební předmět (v současně době 20 základních škol v ČR). S metodou se dnes pracuje v 70 zemích všech kontinentů a byla přeložena do 18 jazyků.

 

Zveme Vás na přednášku

Seznamte se s metodou světově proslulého psychologa Reuvena Feuersteina Instrumentální obohacení.
cookies
Pro zlepšení uživatelského komfortu a získání užitečných statistik využívám soubory cookies. Informace o používání také sdílíme s analytickými partnery. Používáním našeho webu s cookies souhlasíte.
Informace i Cookies